Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kiwity

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Kazimierz Wierzbicki

Kazimierz Wierzbicki

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 87, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 14:43:34 Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity. I zwyczajna sesja w VIII kadencji 2018-2023 za
2018-11-23 Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity I zwyczajna sesja w VIII kadencji 2018-2023 za
2018-12-21 11:19:39 Uchwała Nr II/4/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2018 – 2027 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:24:37 Uchwała Nr II/5/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:27:21 Uchwała Nr II/6/18 w sprawie ustalenia wysokosci miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:30:40 Uchwała Nr II/7/18 w sprawie Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:34:21 Uchwała Nr II/8/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:46:40 Uchwała Nr II/9/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:50:08 Uchwała Nr II/10/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:53:33 Uchwała Nr II/11/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2019-2034 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:59:32 Uchwała Nr II/12/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2019 r. II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za