Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia stała 2018-11-23 Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity
Komisja Planu, Budżetu i Finansów stała 2018-11-23 Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity
Komisja Porządku Publicznego , Spraw Obywatelskich i Ochrony Przeciwpożarowej stała 2018-11-23 Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity.
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-23 Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej stała 2018-11-23 Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-23 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity